Uurrooster2019-01-06T11:51:35+00:00

Uurrooster

Dinsdag 19u00 Gevorderd
20u00 Gevorderd
Woensdag 14u30 Halfgevorderd 1
15u30 Halfgevorderd 2
16u30 Halfgevorderd 2 + gevorderd
19u00 Springles gevorderd
20u00 Springles gevorderd
Donderdag 18u00 Springles beginners
19u00 Springles halfgevorderd
Vrijdag 17u00 Priveles
18u00 Priveles
19u30 Halfgevorderd 2 + gevorderd
Zaterdag 10u – 12u00 Longeles
12u00 Beginners
14u30 Halfgevorderd 1
15u30 Halfgevorderd 2
17u00 Halfgevorderd 2 + gevorderd